Mergi la continut

Politica de confidențialitate


1. Introducere
Această politică de confidențialitate se aplică utilizării site-ului www.kia.ro.

2. Controlor de date
Controlorul de date responsabil pentru toate datele personale colectate și procesate în legătură cu utilizarea site-ului www.kia.ro este Kia Romauto SRL ("KIA"sau "noi"): situat în România, București, Șos.București-Ploiești, nr.40, tel 021.312.50.05, email: office@kia.ro

3. Drepturile utilizatorilor
3.1 Dacă aveți orice întrebări referitoare la, sau în legătură cu această politică de confidențialitate sau doriți să depuneți o plângere privind folosirea datelor dvs. personale sau să vă exercitați vreun drept (a se vedea mai jos), vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre următoarele modalități de contact:

Kia Romauto SRL
Email: office@kia.ro
Adresa poștală: România, București, sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiești, nr.40

3.2 Detaliile de contact ale reprezentantului nostru în Uniunea Europeană sunt:
Kia Romauto SRL, România, București, Șos. București-Ploiești, nr.40, tel 021.312.50.05, email: office@kia.ro

3.3 Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor:
Email: opd@kia.ro
Adresa poștală: România, București, Șos.Bucuresti-Ploiești, nr.40

4. Subiectele de date
Această politică de confidențialitate se aplică colectării și prelucrării datelor personale ale utilizatorilor site-ului www.kia.ro.

5. Categorii de date, scopuri ale procesării și baza juridică
categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau de la terțe părți (de exemplu, autorități publice sau resurse publice) în plus față de alte date personale pe care ni le furnizați în mod activ (de exemplu, când ne trimiteți un e-mail) sunt: nume și prenume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP, oraș.
Scopurile pentru care procesăm aceste date cu caracter personal sunt pentru a vă furniza oferte online legate de produsele și serviciile noastre sau pentru a vă înștiința despre situațiile în care au loc lucrări de mentenanță ale website-ului sau din motive de securitate.
Vă rugăm să rețineți că ne procesăm datele dvs. personale în alte scopuri numai dacă suntem obligați să facem acest lucru pe baza unor cerințe legale (de exemplu, transferul către instanțe sau organele de urmărire penală), dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea respectivă sau dacă prelucrarea este altfel legal conform legii aplicabile. Dacă are loc procesarea pentru un alt scop, vă putem furniza informații suplimentare.

6. Destinatarii și categoriile de destinatari
Orice acces la datele dvs. personale de la KIA este limitat la persoanele care au nevoie să știe pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.
KIA vă poate transfera datele personale în scopurile respective, destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați mai jos - mai multe detalii privind destinatarii și categoriile de destinatari menționate la punctele 6.1 și 6.2 de mai jos pot fi găsite în Anexa Website Data și Cookies.

6.1 Părți terțe private - Organisme private afiliate sau neafiliate, altele decât noi.

6.2 Prelucrători de date - Anumite părți terțe, afiliate sau neafiliate, pot primi datele dvs. personale pentru a procesa astfel de date în numele KIA, în conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare, necesare pentru respectivele scopuri de prelucrare. Prelucrătorii de date vor face obiectul obligațiilor contractuale de a implementa măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele personale și de a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor.

6.3 Autorități guvernamentale, instanțe judecătorești, consilieri externi și părți terțe similare, care sunt organisme publice, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă.

7. Transferul transfrontalier de date
Unii dintre destinatarii datelor dvs. personale vor fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării dvs. și a UE, cum ar fi Republica Coreea, unde legile privind protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție comparativ cu legile din jurisdicție și în privința căruia nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Țările care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor includ Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica de Est Uruguay . Destinatarii din SUA pot fi parțial certificați în cadrul UE-SUA. Privacy Shield și astfel recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile de date către astfel de destinatari din afara UE, oferim garanții adecvate, în special prin încheierea de acorduri de transfer de date adoptate de Comisia Europeană (de exemplu clauze contractuale standard (2010/87 / UE și / sau 2004/915 / CE)) cu beneficiarii sau care iau alte măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.
Detaliile privind transferurile transfrontaliere de date, existența sau absența deciziilor de adecvare și garanțiile corespunzătoare luate cu privire la transferurile de date transfrontaliere se găsesc în anexa Date despre site și cookie-uri.

8. Perioada de păstrare
Datele dvs. personale sunt stocate de KIA și / sau de furnizorii noștri de servicii, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru timpul necesar pentru atingerea scopurilor pentru care sunt colectate datele personale, în conformitate cu protecția datelor aplicabile legal. Atunci când KIA nu mai are nevoie să proceseze datele dvs. personale, vom șterge din sistemele și / sau înregistrările noastre și / sau vom lua măsuri pentru a anonimiza în mod corespunzător datele (cu excepția cazului în care trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă KIA. De exemplu, datele cu caracter personal conținute în contracte, comunicări și scrisori de afaceri pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care pot necesita păstrarea a cestora până la 10 ani (în principiu, aceseta vor fi eliminate după 5 ani de la încetarea relației contractuale dintre dvs. și KIA, dacă este cazul).

9. Drepturile dvs.
Dacă v-ați declarat consimțământul pentru orice activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să: solicitați acces la datele dvs. personale, să solicitați rectificarea datelor dvs. personale; solicitați ștergerea datelor dvs. personale, solicitați restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale; solicitați transferabilitatea datelor și obiecții cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Rețineți că aceste drepturi menționate mai sus ar putea fi limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați, așa cum este menționat în secțiunea (3.) de mai sus.

10. Cookie-uri și tehnologii similare

10.1 Cookie-uri.
Când utilizați site-ul nostru web, este posibil să trimitem pe dispozitiv unul sau mai multe module cookie - fișiere text mici care conțin un șir de caractere alfanumerice. Este posibil să folosim atât cookie-urile de sesiune, cât și cookie-urile persistente. Un cookie de sesiune dispare după ce închideți browserul. Un cookie persistent rămâne după închiderea browserului dvs. și poate fi utilizat de browserul dvs. în vizitele ulterioare în site-ul nostru. Browserul dvs. Web vă poate oferi opțiuni privind setările cookie-urilor. Rețineți că, dacă ștergeți sau alegeți să nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza funcțiile serviciilor furnizate prin intermediul site-ului nostru web la maximul lor potențial. Putem folosi cookie-urile de terță parte în legătură cu serviciile furnizate prin intermediul site-ului nostru web. De exemplu, folosim Google Analytics pentru colectarea și procesarea anumitor date de analiză.

10.2 Clear GIFs / Web Beacons.
GIF-urile clare (cunoscute și sub denumirea de Web Beacons) sunt în mod obișnuit imagini grafice foarte mici (de obicei 1 pixel x 1 pixel) plasate pe un site care poate fi inclus în serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru și, de regulă, utilizatorii și comportamentul utilizatorilor.

10.3 Cum folosim cookie-uri și tehnologii similare, în special pentru profilare.
Putem folosi cookie-urile și informațiile colectate în mod automat pentru a: (i) personaliza site-ul nostru și serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi utilizarea informațiilor dvs., astfel încât să nu fie nevoie să le reintroduceți în timpul utilizării sau data viitoare când utilizați site-ului nostru web și a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului nostru; (ii) să furnizeze anunțuri personalizate, conținut și informații pe baza profilării; (iii) să monitorizeze și să analizeze eficacitatea site-ului nostru web și a serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru Web și a activităților de marketing ale unor terțe părți pe baza profilării; (iv) monitorizarea activității metrice agregate de utilizare a site-ului, cum ar fi numărul total de vizitatori și paginile vizualizate; și (v) urmări înscrierile, depunerile și starea dvs. în orice promoții sau alte activități oferite pe site-ul nostru și serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru (profilare). Tehnologia de urmărire (profilare) ne ajută, de asemenea, să gestionăm și să îmbunătățim utilitatea site-ului web, (i) să detectăm dacă a existat vreun contact între computerul dvs. și noi în trecut și (ii) să identificăm secțiunile cele mai populare ale site-ului. Pentru informații detaliate privind cookie-urile și activitățile conexe de prelucrare a datelor, vă rugăm să consultați datele și cookie-urile de pe pagina de Internet.

11. Newsletter
11.1. Newsletter cu opțiune de abonare; drept de retragere a acordului/dezabonare
Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură „double opt-in” - abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact

12. Modificări ale politicii privind confidențialitatea site-ului
Această politică privind confidențialitatea poate necesita o actualizare din când în când - de exemplu datorită implementării noilor tehnologii sau introducerii de noi servicii. Vom publica modificările pe site-ul www.kia.ro și / sau vă vom informa în mod corespunzător (de exemplu, prin e-mail).

13. Drepturile dvs.
 (a) Dreptul de acces: Este posibil să aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare a faptului că datele personale referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces. Este posibil să aveți dreptul să obțineți o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul procesării. Pentru alte copii solicitate de dvs., este posibil să percepem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.
(b) Dreptul la rectificare: Poate aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale inexacte referitoare la dumneavoastră. În funcție de scopurile prelucrării, puteți avea dreptul să completați datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
(C) Dreptul de ștergere ("dreptul de a fi uitat"): În anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a solicita de la noi ștergerea datelor personale referitoare la dvs.
(d) Dreptul la restricționarea procesării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri.
(e) Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care le-ați furnizat pentru noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și puteți avea dreptul să transmiteți aceste date unei alte entități.

14. Data intrării în vigoare: 25 mai 2018